ЙОРИ ТЕРМОТЕСТ
 
   
За нас
Продукти
За контакти
 
 

   Фирма 'ЙОРИ ТЕРМОТЕСТ' е създадена през 1992 година.
  Основната и дейност е проучване, проектиране, консултации, производство, монтаж, пуск, настройка, гаранционна подръжка и следгаранционен сервиз на съоръжения и инсталации за отопление, вентилация и климатизация.
  Основно направление в дейността на фирмата е оптимизирането на работата на гореизброените инсталации чрез системи за автоматично регулиране с оглед намаляване на разхода на енергия и постигане в максимална степен желания от клиента комфорт или удовлетворяване на технологичните му изисквания.
  Благодарение на квалифицираните си специалисти, съвременна компютърна техника и изградена система за обмяна на информация  с производители, ние ви предлагаме компетентни стандартни и нестандартни проектни решения за най ефективна реализация на изискванията ви с висококачествени машини и съоръжения по европейски стандарти.
  Позиция на фирмата в областта на проектирането и изпълнението е внимателна преценка на обективните условия и избор на най-подходящото техническо решение за всеки отделен случай.
 
Предлагаме:
 
- Оценка на топлотехническата ефективност на строителните конструкции, анализ и технически решения за детайлите.
 - Изготвяне на проекти за отопление, вентилация и климатизация на жилищни и обществени сгради - банки, офиси, хотели, ресторанти, кухни, дискотеки, басейни, спортни и конферентни зали.
 - Проектиране и технологично обзавеждане на кухни, заведения и промишлени перални.
 - Проектиране на ОВК инсталации за промишлени сгради.
 - Доставка и монтаж на котелни централи, нафтови стопанства, отоплителни инсталации с полимерни, медни и черни тръби, вентилационни и климатични инсталации.
 - Производство на електрически водогрейни котли по типов ред и по индивидуален проект.
 - Проектиране, доставка и монтаж, пуск и настройка на системи за автоматично регулиране на гореописаните инсталации по индивидуално задание.
    Управител: инж. Румен Йорданов

Design & Support:
Need.bg

web.need.bg