Списание 'Хранително-вкусова промишленост'   
 
От професионалисти за професионалисти!
   
За нас
  Архив 2010/11
АБОНАМЕНТ
Инфо
Съдържание 2011/2012
КНИГОПОЩА  'ХВП'
ЗА КОНТАКТИ
English
 
На тази страница ще намирате заглавия на специализирана литература, свързана с производството на храни и напитки, нормативната уредба и др.п. теми, която ще може да си поръчате.
По-пълна информация може да намерите в сайта www.hvp-bg.eu
  Технология на високоалкохолните напитки и спирта Автор: Марин Маринов
Технология на соковете Автор: Емил Малчев
Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост
  Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия Автор: Г. Караджов, Р. Василева, М. Николова
  Суровини и материали за производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия Автор: А. Вангелов'
  Материалознание на хранителните продукти Автор: А. Андреев, Я. Калева, Д. Колев, Б. Цветкова
  Технология на месните продукти Автор: К. Василев ss_1_poledescr_p_7.setExpression('innerHTML','ss_1_poledescr_7.value','');
  Развитие на технологията в месната и рибната промишленост Автор: Стефан Драгоев
  Технология на кулинарната продукция – І и ІІ част С. Стамов, Г. Сомов, Н. Краевска
  Технологично обзавеждане на предприятията за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия Автор: Т. Вановски, З. Стойчева, Ц. Грудева
  Технологично обзавеждане на заведенията за хранене Автор: Ст. Шиваров, Г. Босева ss_1_poledescr_p_11.setExpression('innerHTML','ss_1_poledescr_11.value','');  
  НАССР в ресторанта (второ допълнено издание) Автор: Ярослав Боев, Борислав Борисов ss_1_poledescr_p_12.setExpression('innerHTML','ss_1_poledescr_12.value','');
Европейски нормативи за ХВП – І, ІІ, ІІІ част
Основи на туризма Автор: Мария Воденска
  География на туризма Автор: Велико Великов, Милена Стоянова, Росица Владева
  Международен туризъм Автор: Велико Великов, Милена Стоянова
  Хотелиерски операции Автор: Васил Тодоров
  Сервиране Автор: Стамен Стамов, Йорданка Алексиева
  Сервиране и барманство Автор: Йорданка Алексиева, Стамен Стамов
  Хотелиерство – немско-български речник и разговорник Автор: Маргарита Попова
Лозарство Автор: Б. Рангелов, М. Ников
  Лозарство и винарство Автор: П. Абрашева, К. Бамбалов, А. Георгиев
Хигиена на храните и хранително законодателство Автор: Д. Боцев
Хигена на храненето и хранително законодателство Автор: Д. Боцев
НОВО! Организация и функциониране на кухнята, ресторанта и хотела
Серия за градинарство и овощарство
НОВО! Етикетиране и представяне на храните
НОВО! Сладкарство  
Хранене и отглеждане на овце Автор: Николай Тодоров
Балканско здравословно хранене
Неразрушаващо разпознаване на качеството в системите за автоматично сортиране на хранителни продукти
НОВО! Технология на рибата и рибните продукти
Наръчник за добрите практики в млечното говедовъдство (НОВО)  
Частно животновъдство  (НОВО)

 
 
Технология на високоалкохолните напитки и спирта
Автор: Марин Маринов


 
 
Технология на соковете
Автор: Емил Малчев


 
 
Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост

 
 
 
Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия
Автор: Г. Караджов, Р. Василева, М. Николова


 
 
 
Суровини и материали за производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия
Автор: А. Вангелов'


 
  
Материалознание на хранителните продукти
Автор: А. Андреев, Я. Калева, Д. Колев, Б. Цветкова


 
 
 
Технология на месните продукти
Автор: К. Василев


 
  
Развитие на технологията в месната и рибната промишленост
Автор: Стефан Драгоев


 
 
 
Технология на кулинарната продукция – І и ІІ част
С. Стамов, Г. Сомов, Н. Краевска


 
 
 
Технологично обзавеждане на предприятията за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия
Автор: Т. Вановски, З. Стойчева, Ц. Грудева


 
  
Технологично обзавеждане на заведенията за хранене
Автор: Ст. Шиваров, Г. Босева
 

 
  
НАССР в ресторанта
(второ допълнено издание)
Автор: Ярослав Боев, Борислав Борисов


 
 
Европейски нормативи за ХВП – І, ІІ, ІІІ част

Европейски нормативи за ХВП – І, ІІ, ІІІ част
Съдържание І част:
Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕО) № 178/2002
Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и Съвета
Документ за указания при изпълнението на определени разпоредби от Регламент № 852/2004 относно хигиената на храните

Регламент (ЕО) №1830/2003 на Eвропейския парламент и Съвета

Регламент (ЕО) № 37/2005 на Комисията
Съдържание ІІ част:
Регламент (ЕО) № 853/2004 на европейския парламент и съвета
Регламент (ЕО) № 854/2004 на европейския парламент и съвета
Регламент (ЕО) № 2074/2005 на комисията
Съдържание ІІІ част:
Регламент (ЕО) № 882/2004 на европейския парламент и на Съвета
Регламент (ЕО) № 2073/2005 на комисията
Регламент (ЕО) № 1441/2007 на комисията за изменение на регламент (ео) № 2073/2005
Регламент (ЕО) № 2076/2005 на комисията
 
 
Основи на туризма
Автор: Мария Воденска


 
 
 
География на туризма
Автор: Велико Великов, Милена Стоянова, Росица Владева


 
 
 
Международен туризъм
Автор: Велико Великов, Милена Стоянова


 
 
 
Хотелиерски операции
Автор: Васил Тодоров


 
 
 
Сервиране
Автор: Стамен Стамов, Йорданка Алексиева


 
 
 
Сервиране и барманство
Автор: Йорданка Алексиева, Стамен Стамов

 
 
 
Хотелиерство – немско-български речник и разговорник
Автор: Маргарита Попова


 
 Лозарство
Автор: Б. Рангелов, М. Ников


Лозарство
Автор: Б. Рангелов, М. Ников
  
Лозарство и винарство
Автор: П. Абрашева, К. Бамбалов, А. Георгиев


 
 Хигиена на храните и хранително законодателство
Автор: Д. Боцев


 
 Хигена на храненето и хранително законодателство
Автор: Д. Боцев

 
 
НОВО!
Организация и функциониране на кухнята, ресторанта и хотела


Организация и функциониране на кухнята, ресторанта и хотела
Автор: Стамен Стаменов, Кремена Никовска
 
Серия за градинарство и овощарство

Ябълката лидер в овощната градина
Автор: Цоло Михаилов
 
Кайсията
Автор: Цоло Михаилов
 
Прасковата
Автор: Цоло Михаилов
 
Череша
Автор: В. Геуоргиев, М. Боровинова, А. Колева
 
Ягодопроизводството в България – състояние и перспективи
Автор: Александър Иванов
 
  НОВО!
Етикетиране и представяне на храните

Етикетиране и представяне на храните (Наръчник)
Автор: ст.н.с. Христо Юруков
Съгласно законодателството в нашата страна всички храни и безалкохолни напитки, предлагани на потребителите предварително опаковани, задължително трябва да бъдат съпроводени с определена информация за състава и потребителските им свойства.
Наръчникът е отлично помагало за всеки производител на храни и напитки.
 
 
НОВО!
Сладкарство
 

Сладкарство
(наръчник)
Автор: инж.технолог Анна Стоянова
Целта на наръчника е да систематизира познанията по технология на сладкарските изделия.
За майсторите това ще един преговор на материала, а за начинаещите – възможност да се запознаят с основни класификации, понятия и характеристики, примерни рецептури и особености в приготвянето на сладкарски полуфабрикати и изработването на готовите изделия.
 
Хранене и отглеждане на овце
Автор: Николай Тодоров

Наръчник за добрите фермерски практики с 420 фигури,  173 таблици и 297 дажби и смески
 
Балканско здравословно хранене


Балканско  здравословно  хранене
ст.н.с. Любка Георгиева, дм
В книгата са представени данни за положителните традиции в храненето на Балканите от древността, до  наши дни. Посочени са неблагоприятните тенденции в храненето на съвременния българин, като едни от основните причини за влошения му здравословен статус.
В отделна глава са обобщени данни от изследванията на български специалисти за състава, антиоксидантния и здравословен профил на Балканския модел на хранене, посочени са неговите предимства – разнообразие, многокомпонентност, висок антиоксидантен капацитет, антиатерогенен и имуностимулиращ ефект – фактори за здраве и дълголетие.  Разгледани са също съвременните концепции в областта на диететиката, свързани с превенцията на  хранително-обменните заболявания, чрез прилагане принципите на  балансираното, на функционалното хранене и нутригеномиката. 
 
Неразрушаващо разпознаване на качеството в системите за автоматично сортиране на хранителни продукти

Неразрушаващо разпознаване на качеството в системите за автоматично сортиране на хранителни продукти
Автор: доц. д-р Чавдар Дамянов
 
Книгата е предназначена да сеползва като учебно пособие от студентите в магистърските курсове по специалност 'Автоматика, информационна и управляваща техника' на УХТ, Пловдив. Полезна е и за докторанти, инженери и научни работници, които се интересуват от проблемите на неразрушаващото окачествяване на храни, теорията за разпознаване на образи и методологията за нейното приложение в системите за автоматично сортиране.
 
 
НОВО!
Технология на рибата и рибните продукти

НОВО!
Технология на рибата и рибните продукти
проф. д.т.н. инж. Димитър Делчев Кьосев
доц. д.т.н. инж. Стефан Георгиев Драгоев
 
Една наистина липсваща книга е на път да подпомогне всички, които се занимават с улов и преработка на риба и нерибни морски дарове. Учебникът «Технология на рибата и рибните продукти» представлява доразвит, допълнен и видоизменен вариант на учебника на проф. д.т.н. Д. Кьосев, издаден през 1985 г. и е написан в съответствие с учебната програма по дисциплината “Технологията на рибата и рибните продукти”. Предназначен е за студенти в образователно квалификационна степен “Бакалавър” по специалност “Технология на месото и млякото” към Университета по хранителни технологии,  Пловдив.
Книгата ще е много полезна още и за технолозите от практиката, мениджърите по качеството, отговорниците по самоконтрола, екипите, обслужващи НАССР системите и ръководствата на фирмите в рибопреработвателния бранш. Тя обслужва нуждите от систематизирана информация и на други лица относно въпроси, свързани с технологията на рибата, рибните и нерибни морски продукти.
Разгледани са теоретичните основи и специфичните особености на технологичните процеси, съпътстващи улова на жива риба и нерибни морски суровини, съхранението им, тяхната първична и дълбочинна технологична преработка, съхранението и транспорта на голяма част от произвеждани у нас и по света рибни продукти и храни, произведени от нерибни морски суровини.
 
Наръчник за добрите практики в млечното говедовъдство (НОВО)
 

Наръчник за добрите практики в млечното говедовъдство (НОВО)
Автор: Николай Тодоров
 
Частно животновъдство  (НОВО)

Частно животновъдство  (НОВО)
плюс CD с цветни илюстрации на
различни породи животни
Автори: Лилян Сотиров
Валентин Семерджиев

Design & Support:
Need.bg

web.need.bg